Υπερβαίνει τα 48 mm / Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα).

  • - - - - - - - 7312108912 10: Από χάλυβα
  • - - - - - - - - 7312108912 80: Που αποστέλλονται από το Μαρόκo
  • - - - - - - - - 7312108913 80: Αποστελλόμενα από την Κορέα
  • - - - - - - - - 7312108919 80: Άλλα
  • - - - - - - - 7312108990 80: Άλλα