Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά.

Čeština 6 Deutsch 1 Français 3 Polski 1

  • - - 8422300010 80: Μηχανές και συσκευές, εξαιρουμένων των συσκευών εκτύπωσης με έγχυση, που προορίζονται για την κατασκευή θηκών μελάνης εκτυπωτών με έγχυση μελάνης
  • - - 8422300090 80: Άλλοι