Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης.

Deutsch 6 Français 1 Nederlands 2 Polski 1 Português 3

  • - - 8543304000 80: Μηχανές γαλβανοτεχνικής και ηλεκτρόλυσης του είδους που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
  • - - 8543307000 80: Άλλες