Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης.

  • - - - 8540201010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8540201090 80: Άλλες