Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση.

Deutsch 17 English 1 Suomi 3 Français 2 Nederlands 2 Polski 2

Ηλεκτρονικό φλας με μπαταρία για φηφιακή…

Ηλεκτρονικό φλας με μπαταρία για φηφιακή φωτογραφική μηχανή. Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων στο πίσω μέρος για ρύθμιση της λειτουργίας ή για άλλες προσαρμογές.

Αριθμός φλας: 80 φορές Διαστάσεις:72χ100χ125 mm Βάρος: 270 γρ

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ