Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm.

  • - - - 9006531000 80: Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως
  • - - - 9006538000 80: Άλλες