Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα.

  • - - 8428202000 80: Για προϊόντα χύμα
  • - - 8428208000 80: Άλλες