Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.

Deutsch 1

  • - - - - 2002909910 80: Σε σκόνη, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών ή αμύλου
  • - - - - 2002909990 80: Άλλα