Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων.

Čeština 1 Deutsch 7 Français 37 Polski 1

  • - - 8803300010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8803300020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν εισαχθεί ατελώς ή έχουν κατασκευασθεί στην Κοινότητα
  • - - 8803300040 10: Άλλα
  • - - - 8803300040 80: Συνδετικά στοιχεία για χρήση στην παραγωγή αξόνων ουραίου στροφείου ελικοπτέρων
  • - - - 8803300099 80: Άλλα