Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι.

Ακατέργαστος ανθρακίτης σε μορφή κάρβουνου.

Ακατέργαστος ανθρακίτης σε μορφή κάρβουνου.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.