Με σιδηρονικέλιο / Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.

Deutsch 1

  • - - 8507400010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 8507400090 80: Άλλοι