Άλλοι / Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο.

Deutsch 7 Français 5

  • - - 8548902000 80: Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότητες (modules)
  • - - 8548903000 80: Μονάδες οπίσθιου φωτισμού με διόδους φωτοεκπομπής (LED), οι οποίες είναι πηγές φωτισμού που αποτελούνται από μία ή περισσότερες LED και μία ή περισσότερες συνδέσεις και που τοποθετούνται σε τυπωμένο κύκλωμα ή άλλο παρόμοιο υπόθεμα, και από άλλα παθητικά κατασκευαστικά στοιχεία, έστω και συνδυασμένα με οπτικά στοιχεία ή προστατευτικές διόδους, και που χρησιμοποιούνται ως οπίσθιος φωτισμός για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)
  • - - 8548909000 80 (9/0) : Άλλα