Διαιρούμενα συστήματα ("split-system").

Deutsch 24 Español 1 Français 3

  • - - - 8415109010 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - 8415109090 80: Άλλα