Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια.

  • - - 0201100010 80: Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας
  • - - 0201100091 10: Άλλα
  • - - - 0201100091 80: Ολόκληρα σφάγια βάρους ίσου ή ανώτερου των 180 kg και κατώτερου ή ίσου των 300 kg και μισά σφάγια βάρους ίσου ή ανωτέρου των 90 kg και κατώτερου ή ίσου των 150 kg, που παρουσιάζουν μικρό βαθμό οστεοποίησης των χόνδρων (κυρίως εκείνων της ηβικής σύμφυσης και των σπονδυλικών αποφύσεων), των οποίων το κρέας είναι ανοιχτό ροδόχρουν και το λίπος εξαιρετικά λεπτής σύστασης, χρώματος λευκού προς ανοιχτό κίτρινο
  • - - - 0201100093 80: βίσωνα
  • - - - 0201100099 80: Άλλα