Άλλες / Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω.

  • - - - 8462491000 80: Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων
  • - - - 8462499000 80: Άλλες