Σφυρηλατημένες / Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση.

English 1 Italiano 1

  • - - 7214100010 80: Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης, εκτός από ράβδους οπλισμού σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων σε κόπωση και άλλα επιμήκη προϊόντα, όπως οι ράβδοι κυκλικής διατομής
  • - - 7214100090 80: Άλλες