Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα.

  • - - - 7007111000 80: Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες
  • - - - 7007119000 80: Άλλα