Με εξαρτήματα / Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες).

Deutsch 4 Magyar 1

  • - - - 4009220010 80: Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4009220090 80: Άλλοι