Με εξαρτήματα / Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες).

Čeština 1 Deutsch 1

  • - - - 4009420010 80: Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4009420020 80: Εύκαμπτος σωλήνας πέδησης από καουτσούκ με - υφαντούς ιμάντες, - πάχος τοιχώματος 3,2 mm - μεταλλικό κοίλο τερματικό πιεσμένο και στα δύο άκρα, και - ένα ή περισσότερα στηρίγματα στερέωσης, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - - 4009420090 80: Άλλοι