Από πλαστικές ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης.

  • - - - - 9405102110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 9405102190 80: Άλλα