Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

  • - - - 5515211000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
  • - - - 5515213000 80: Τυπωτά
  • - - - 5515219000 80: Άλλα