Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι.

  • - - - - 5212111010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5212111090 80: Άλλα