Άλλα σύμμεικτα / Λευκασμένα / Άλλα υφάσματα από βαμβάκι.

  • - - - - 5212229010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5212229090 80: Άλλα