Σύνδεσμοι / Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο.

  • - - - 4016930010 80: Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4016930020 80: Παρέμβυσμα από βουλκανισμένο καουτσούκ (μονομερή αιθυλενίου-προπυλενίου-διενίου), με επιτρεπόμενη εκροή του υλικού στο σημείο διαχωρισμού των κοιλοτήτων το πολύ 0,25mm, σε σχήμα ορθογωνίου: -|μήκους 72|mm και άνω, το πολύ όμως 825|mm· -|πλάτους 18|mm και άνω, το πολύ όμως 155|mm
  • - - - 4016930090 80: Άλλοι