Σύνδεσμοι / Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο.

Čeština 21 Deutsch 195 Français 9 Magyar 2 Nederlands 1 Polski 17 Slovenčina 5 Slovenščina 3

  • - - - 4016930010 80: Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4016930020 80: Παρέμβυσμα από βουλκανισμένο καουτσούκ (μονομερή αιθυλενίου-προπυλενίου-διενίου), με επιτρεπόμενη εκροή του υλικού στο σημείο διαχωρισμού των κοιλοτήτων το πολύ 0,25mm, σε σχήμα ορθογωνίου: - μήκους 72 mm και άνω, το πολύ όμως 825 mm· - πλάτους 18 mm και άνω, το πολύ όμως 155 mm
  • - - - 4016930090 80: Άλλοι