Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.

Čeština 29 Deutsch 76 English 3 Suomi 2 Français 6 Hrvatski 1 Magyar 15 Italiano 4 Nederlands 19 Română 10

  • - - - 2106902010 80: που περιέχουν 65 % ή περισσότερο επί του καθαρού βάρους προσθήκη ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα των διακρίσεων 1701 91 έως 1701 99
  • - - - 2106902090 80: Άλλα