Άλλα / Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών.

Deutsch 1 Polski 2

  • - - - 3812209010 80: Πλαστικοποιητής που περιέχει: - 1,4-βενζολοδικαρβοξυλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (CAS RN 6422-86-2) - τερεφθαλικό διβουτύλιο (CAS RN 1962-75-0) σε αναλογία τουλάχιστον 10 %, το πολύ όμως 60 %, κατά βάρος
  • - - - 3812209090 80: Άλλα