Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 6204110000 10: Κουστούμια-ταγιέρ
 • - - 6204110000 80: Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204120000 80 (2/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204130000 80: Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204190000 80 (2/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες
 • - 6204210000 10: Σύνολα
 • - - 6204210000 80: Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204220000 80 (2/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204230000 80 (2/0) : Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204290000 80 (4/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες
 • - 6204310000 10: Ζακέτες
 • - - 6204310000 80: Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204320000 80 (2/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204330000 80 (2/0) : Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204390000 80 (4/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες
 • - 6204410000 10: Φορέματα
 • - - 6204410000 80: Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204420000 80 (2/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204430000 80: Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204440000 80 (2/0) : Από τεχνητές ίνες
 • - - 6204490000 80 (2/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες
 • - 6204510000 10: Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)
 • - - 6204510000 80 (4/0) : Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204520000 80 (2/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204530000 80 (2/0) : Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204590000 80 (2/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες
 • - 6204610000 10: Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς)
 • - - 6204610000 80 (2/0) : Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
 • - - 6204620000 80 (10/0) : Από βαμβάκι
 • - - 6204630000 80 (7/0) : Από συνθετικές ίνες
 • - - 6204690000 80 (9/0) : Από άλλες υφαντικές ύλες