Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου / Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου.

  • - - - 8458112000 80: Κέντρα τόρνευσης
  • - - - 8458114100 10: Τόρνοι αυτόματοι
  • - - - - 8458114100 80: Μιας ατράκτου
  • - - - - 8458114900 80: Πολλών ατράκτων
  • - - - 8458118000 80: Άλλοι