Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V.

Deutsch 4

  • - - 8537209100 80 (2/0) : Για τάση που υπερβαίνει τα 1|000|V αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5|kV
  • - - 8537209900 80 (2/0) : Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5|kV