Στύλοι και δοκοί / Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο.

Deutsch 2 Français 2 Nederlands 2 Polski 1

Είδος στύλου-κολώνας (Bollard) σε στρογγύλο…

Είδος στύλου-κολώνας (Bollard) σε στρογγύλο σχήμα, ύψους 56εκ., διάμετρο 11εκ., το οποίο τοποθετείται και βιδώνεται στη άκρη του πεζοδρομίου για να μη ανεβαίνουν τα οχήματα.

Αποτελείται από συμπαγές ξύλο, τρία φύλλα απανωτά κολλημένα, βερνικωμένο, με καπάκι(5.5 εκ) και βάση (13 εκ)από μέταλλο -σίδηρο βαμμένο.

Εφαρμόζεται με βίδες.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΩΝΕΣ