Άλλα / Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακυμένια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό.

  • - - 3805901000 80: Έλαιο πεύκου
  • - - 3805909000 80: Άλλα