ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

  • 9701000000 80 (2/0) : Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες
  • 9702000000 80 (2/0) : Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες
  • 9703000000 80 (0/2) : Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη
  • 9704000000 80: Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί, άλλα από εκείνα της κλάσης 4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον
  • 9706000000 80: Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών