ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

  • 9701000000 80 (2/0) : Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης|4906|και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες
  • 9702000000 80 (2/0) : Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες
  • 9703000000 80 (0/2) : Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη
  • 9704000000 80: Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί, άλλα από εκείνα της κλάσης|4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον
  • 9706000000 80: Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100|ετών