Άλλα / Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

Dansk 11 Deutsch 11 Français 5 Nederlands 3 Polski 3 Português 2

  • - - - - 6302329011 10: Σύμμεικτα με βαμβάκι
  • - - - - - 6302329011 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 6302329019 80: Άλλα
  • - - - - 6302329090 80: Άλλα