Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

Deutsch 2 Français 1