Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

Deutsch 2 Français 2

  • - - 7116201100 80: Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα, αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα
  • - - 7116208000 80: Άλλα