Συντηγμένα / Άλλα / Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα.

Français 2

  • - - - - 7326909610 80: Στεφάνες, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά διαστήματα που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909620 80: Διατάξεις στοιβασμού, στερέωσης και ασφάλισης φορτίου που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909630 80: Σφαιρίδια (μπίλιες) για ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται σε συστήματα φόρτωσης, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 7326909690 80: Άλλα