ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ.

  • 7801000000 80 (4/0) : Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή
  • 7802000000 80: Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου
  • 7804000000 80 (4/0) : Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο
  • 7806000000 80 (2/0) : Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο