Άλλα / Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων.

  • - - 1214901000 80: Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές
  • - - 1214909000 80 (2/0) : Άλλα