Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά.

  • - - - 4104111000 80: Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - 4104115100 10: Άλλα
  • - - - - 4104115100 20: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - - - 4104115100 80: Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - - - 4104115900 80: Άλλα
  • - - - - 4104119000 80: Άλλα