Για μηχανές της κλάσης 8464.

  • - - - 8466912000 80: Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους
  • - - - 8466919500 80: Άλλα