Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714.

  • - - 1106201000 80: Μετουσιωμένα
  • - - 1106209000 80: Άλλα