Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας.

Čeština 8 Deutsch 77 English 14 Español 1 Français 8 Magyar 1 Italiano 5 Nederlands 10 Polski 7 Slovenčina 3 Slovenščina 1

  • - - 8419502000 80: Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας από φθοροπολυμερή των οποίων η εσωτερική διάμετρος των οπών των σωλήνων εισόδου και εξόδου δεν υπερβαίνει τα 3 cm
  • - - 8419508000 80 (2/0) : Άλλες