Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής / Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - 7306611000 80: Από ανοξείδωτους χάλυβες
  • - - - 7306619200 10: Άλλοι
  • - - - - 7306619200 80: Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm
  • - - - - 7306619900 80: Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm