Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες.

Deutsch 1

 • - - 7306301100 10: Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος
 • - - - 7306301100 80: Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm
 • - - - 7306301900 80 (0/1) : Που υπερβαίνει τα 2 mm
 • - - 7306304100 10: Άλλοι
 • - - - 7306304100 20: Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται "gaz"
 • - - - - 7306304100 80 (2/0) : Επιψευδαργυρωμένοι
 • - - - - 7306304900 80 (2/0) : Άλλοι
 • - - - 7306307200 10: Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο
 • - - - - 7306307200 20: Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
 • - - - - - 7306307200 80 (2/0) : Επιψευδαργυρωμένοι
 • - - - - - 7306307700 80 (2/0) : Άλλοι
 • - - - - 7306308000 80: Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm