Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή ορθογώνια.

Deutsch 1

  • - - - 7306691000 80: Aπό ανοξείδωτους χάλυβες
  • - - - 7306699000 80: Άλλοι