Επιψευδαργυρωμένοι / Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες.