Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη.

  • - - - 7218911000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7218918000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο