Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς.

  • - - - - 8483402110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483402190 80: Άλλοι