Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων.