Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους.

Deutsch 2 Français 33

  • - - 8708402000 80 (4/0) : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης|8701|10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης|8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης|8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2|500|cm$3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2|800|cm$3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης|8705
  • - - 8708405000 10: Άλλα
  • - - - 8708405000 80 (3/0) : Κιβώτια ταχυτήτων
  • - - - 8708409100 10: Μέρη
  • - - - - 8708409100 80: Από χάλυβα έκτυπο
  • - - - - 8708409900 80: Άλλα